ไม่ผ่านเอเย่นต์

ไม่ผ่านเอเย่นต์ ไฟฟ้ากับไฮโดรเจน: ข้อดีและข้อเสียของการขนส่ง

ไม่ผ่านเอเย่นต์ ไฟฟ้ากับไฮโดรเจน: ข้อดีและข้อเสียของการขนส่ง

การขนส่งเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่ผ่านเอเย่นต์ (CO2) อย่างรวดเร็วเพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการใช้รถยนต์ในประเทศเพียงอย่างเดียวคิดเป็น 1 ใน 10 ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลก ( CO2 )...

Continue reading...